W jaki sposób pozostali członkowie Europejskiego Obszaru Gospodarczego wykorzystali środki przeznaczone na kulturę w ramach Mechanizmów Finansowych?

W latach 2004-2009 ze środków pomocowych w ramach Mechanizmów Finansowych korzystało łącznie 15 państw europejskich: Bułgaria, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry.

Coraz częściej wskazuje się na silny i pozytywny wpływ kultury na pobudzanie rozwoju społeczno-gospodarczego państw. Kultura staje się sektorem generującym dochody, nowe miejsca pracy, a także czynnikiem zwiększającym atrakcyjność lokalizacyjną dla inwestorów i mieszkańców. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, komponent wspierający działania kulturalne w ramach Mechanizmów Finansowych został uwzględniony we wszystkich dokumentach programowych krajów objętych pomocą Państw-Darczyńców.

Przykładowe projekty realizowane w ramach Mechanizmów Finanowych w Europie

  • Bułgaria

Wnioskodawca: Biblioteka Narodowa św. Cyryla i Metodego

Tytuł projektu: Digitalizacja i zachowanie pisemnego dziedzictwa Bułgarii

Koszt projektu: 597.923 euro

Wielkość dofinansowania: 508.235 euro (85%)

Celem bułgarskiego projektu jest stworzenie centrum digitalizacji, a także opracowanie elektronicznego systemu zarządzania opublikowanymi pozycjami bibliotecznymi.  Celem głównym projektu jest ochrona pisemnego dziedzictwa Bułgarii oraz jego udostępnienie szerokiej publiczności.

Więcej informacji na: www.nationallibrary.bg

  • Grecja

Wnioskodawca: Administracja prefektury Chios

Tytuł projektu: Powołanie Muzeum Historycznego Medycyny w Prefekturze Chios

Koszt projektu: 588.000 euro

Wielkość dofinansowania:  294.000 euro (50%)

Celem projektu jest przywrócenie i odrestaurowanie budynku szpitala w Chios, dla funkcjonowania muzeum tematycznego poświęconego historii medycyny. Muzeum ma wyeksponować i podkreślić nieocenione znaczenie greckiego postępu medycznego i naukowego. Celem głównym projektu jest zachowanie historii rozwoju nauk medycznych, jako części dziedzictwa kulturowego Grecji.

Więcej na stronie: www.chios.gr

  • Republika Czeska

 

Wnioskodawca: Królewscy Kanonicy z Premonstratensians

Tytuł projektu: Rekonstrukcja Biblioteki Strahov oraz restauracja auli filozoficznej

Celem projektu jest restauracja auli filozoficznej w Bibliotece Strahov w czeskiej Pradze (między innymi przywrócenie plafonu, podłogi a takąze regałów na książki) oraz ogólnie ochrona europejskiego dziedzictwa kulturowego.