Czym jest Polsko-Norweski Fundusz Badań Naukowych?

Polsko–Norweski Fundusz Badań Naukowych jest Grantem Blokowym w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, stworzonym w celu finansowania wspólnych polsko–norweskich projektów badawczych, które pozwolą na realizację zamierzonych celów obu krajów z zakresu badań naukowych.

Jakie cele realizuje Fundusz Badań Naukowych?

Celem Funduszu jest dofinansowanie polsko–norweskich projektów badawczych, warsztatów i seminariów w ramach współpracy naukowej Polski i Norwegii, przy wsparciu środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Gdzie szukać szczegółowych informacji?

Operator Funduszu Badań Naukowych
Ośrodek Przetwarzania Informacji
al. Niepodległości 188b
00-608 Warszawa.
www.fbn.opi.org.pl

Przykładowe projekty realizowane w ramach Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych

  • Politechnika Warszawska, (partner: Norweski Instytut Badań nad
    Dziedzictwem Kultury (NIKU), Norwegia), Nowoczesne metody inżynierii materiałowej w diagnostyce dzieł sztuki po renowacji metodą impulsowego promieniowania laserowego (MATLAS)