Czym jest Fundusz Wymiany Kulturalnej?

Fundusz Wymiany Kulturalnej (FWK) został wyodrębniony jako oddzielny komponent z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego i ma na celu wzmocnienie współpracy w obszarze kultury pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami – Islandią, Liechtensteinem i Norwegią.

Jakie cele realizuje Fundusz Wymiany Kulturalnej?

Fundusz Wymiany Kulturalnej (FWK) ma na celu rozwój współpracy między instytucjami i przedstawicielami środowiska kultury Polski i Państw-Darczyńców: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Dofinansowanie wspólnych projektów ma służyć nawiązaniu owocnej i długotrwałej współpracy pomiędzy krajami, umożliwi rozwój kontaktów w zakresie wymiany kulturalnej oraz wymianę dobrych praktyk.

Do celów szczegółowych Funduszu Wymiany Kulturalnej należą przede wszystkim: promowanie współpracy kulturalnej pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami w zakresie m.in. muzyki, literatury, sztuk wizualnych i plastycznych, zarządzania kulturą oraz projektów dotyczących dokumentacji, promocji i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Gdzie szukać szczegółowych informacji?

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Funduszy Europejskich
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
tel. (022) 421 03 02
www.fwk.mkidn.gov.pl

Przykładowe projekty realizowane w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej

  • Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie (partner: Riksantikvaren, Directorate for Cultural Heritage, Norwegia), Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i Norwegii 

Projekt ma na celu stworzenie platformy wymiany doświadczeń w dziedzinie zarządzania miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i Norwegii. Będzie adresowany zarówno do polskich i norweskich ekspertów w dziedzinie zarządzania dziedzictwem kulturowym, jak i do podmiotów oraz osób bezpośrednio zaangażowanych w zarządzanie i gospodarowanie zabytkowym zasobem (instytucje kultury, instytucje konserwatorsko-badawcze, organizacje pozarządowe, lokalna administracja itp.) w wybranych miejscach i obiektach światowego dziedzictwa UNESCO w Norwegii (kościół w Urnes; Bryggen; Archipelag Vega) i w regionie Małopolska w Polsce (Kraków; Wieliczka; Kalwaria Zebrzydowska i Lanckorona; wybrane wpisane na listę UNESCO drewniane kościoły w Małopolsce).

Więcej o projekcie: www.heritage.org.pl

  • Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice (partner: Stella Polaris, Norwegia), Ogrody i ogrody teatru. Polsko-Norweska wymiana rezydencjonalna teatrów

Projekt ma na celu stworzenie sieci kontaktów polsko-norweskich w sferze sztuk związanych z teatrem. Grupą docelową są entuzjaści teatru z obu krajów, przede wszystkim młodzi twórcy. Projekt jest też skierowany do szerokiej publiczności, jego efektem ma być wzrost wiedzy o współczesnym teatrze norweskim w Polsce i popularyzacja osiągnięć eksperymentalnego teatru polskiego w Norwegii.

Więcej o projekcie: www.gardzienice.art.pl

  • Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski w Warszawie (partner: nkd - nordic center in Dale, Norwegia), Rooted Design for Rooted Living. Alternatywne strategie projektowania

Rooted Design for Routed Living. Alternatywne strategie projekt artystyczny, oparty naprojektowania to współpracy polskich i norweskich projektantów, łączący badania nad lokalnymi tradycjami sztuki użytkowej ze współczesną kulturą projektowania i najnowszą technologią produkcji.

Więcej o projekcie: www.design-in-residence.org