Czym jest Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy?

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS) został ustanowiony w celu wzmocnienia współpracy w obszarze edukacji pomiędzy Polską a trzema Państwami-Darczyńcami – Islandią, Liechtensteinem i Norwegią. Podejmowane w ramach FSS działania będą przyczyniały się do rozszerzenia wymiany studentów i pracowników uczelni oraz wzmocnienia współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi w obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Jakie cele realizuje Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy?

Celem FSS jest aktywne oddziaływanie na poszerzenie wiedzy, rozwijanie metod opartych na najlepszych praktykach i transfer innowacyjnych rozwiązań w zakresie edukacji i szkoleń. FSS ma na celu promowanie idei mobilności uczniów, studentów, doktorantów, nauczycieli i naukowców pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami, jak również promowanie współpracy i partnerstwa pomiędzy instytucjami działającymi w sferze edukacji w Polsce oraz na obszarze Państw-Darczyńców.

Gdzie szukać szczegółowych informacji?

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Operator Funduszu
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
tel. (022) 463 10 00
fax (022) 463 10 28
e-mail: fss@frse.org.pl
www.fss.org.pl