Czym jest Fundusz dla Organizacji Pozarządowych?

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych został ustanowiony w ramach Mechanizmów Finansowych i przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych na realizację przedsięwzięć o charakterze niedochodowym, przyczyniających się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG, zwiększenia roli społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz zacieśnianie współpracy pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami.

Jakie cele realizuje Fundusz dla Organizacji Pozarządowych?

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ma za zadanie wspieranie organizacji pozarządowych jak i innych partnerów społecznych w realizacji małych projektów w obrębie obszarów priorytetowych Mechanizmów Finansowych.

Fundusz ma za zadanie zapewnić środki finansowe w ramach następujących obszarów:

  • demokracja i społeczeństwo obywatelskie,
  • ochrona środowiska i zrównoważony rozwój,
  • wyrównywanie szans i integracja społeczna.

Gdzie szukać szczegółowych informacji?

Fundusz jest obsługiwany przez dwóch operatorów:

  • Fundację Fundusz Współpracy, która zarządza obszarem Demokracja i społeczeństwo obywatelskie oraz
  • firmę consultingową Ecorys Polska, która zarządza pozostałymi dwoma obszarami: Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój oraz Wyrównanie szans i integracja społeczna.

Więcej informacji na: www.funduszngo.pl

Przykładowe projekty realizowane w ramach Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

  • Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych Mikuszewo, Galeria Tolerancji - Akademia Dialogu Międzykulturowego

Projekt zakłada rozbudowę strony galeriatolerancji.org.pl zawierającej materiały edukacyjne do prowadzenia warsztatów antydyskryminacyjnych i nt. praw człowieka. Jest przeznaczony dla osób zainteresowanych dialogiem międzykulturowym i edukacją różnorodnościową oraz dla osób prowadzących pracę pedagogiczną, które chcą zwiększyć wiedzę i podnieść swoje kompetencje z zakresu dialogu międzykulturowego.

Więcej na: http://galeriatolerancji.org.pl

  • Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę", ZOOM na domy kultury

Projekt polega na opraowaniu raportu z badań 13 domów kultury na terenie województwa mazowieckiego, dotyczących m.in. misji i wizji domów kultury, programu ich działania, finansowania, pracowników kultury. W projekcie została opisana historia domów kultury w pigułce i zostały zaprezentowane dobre pomysły na ich działania z Polski i Europie. Projekt zachęca do dyskusji i poszukiwań nad kształtem domów kultury w Polsce. Jaki powinien być dom kultury we współczesnej Polsce?

Więcej na: http://tit.home.pl/

  • Fundacja Edukacji Międzykulturowej, Spotaknie - projekt edukacyjny o uchodzćach z Afryki

Projekt zakłada przygotowanie zajęć dla dzieci oraz materiałów dla nauczycieli ułatwiających uczenie o wielokulturowości. Przygotowana teczka "Afryka dla najmłodszych - materiały dla nauczyciela" zawiera m.in. 15 scenariuszy lekcji/zajęć dla dzieci, mających na celu przybliżenie kultury afrykańskich uchodźców mieszkających w Polsce.

Więcej na: http://www.miedzykulturowa.org.pl/