W ramach jakich innych funduszy realizowanych z Mechanizmów Finansowych w Polsce możliwe było wdrażanie projektów kulturalnych?

Oprócz Priorytetu 3 Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego w całości przeznaczonego dla sektora kultury, działania z tego obszaru pośrednio mogły być finansowane z kilku dodatkowych źródeł:

  • Priorytetu 6 - Badania naukowe
  • Funduszu Wymiany Kulturalnej
  • Funduszu dla Organizacji Pozarządowych,
  • Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego oraz
  • Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych