Aktualności

02.04.12 13:10 Wiek: 9 yrs

Zakończono proces konsultacji społecznych nowych programów EOG w obszarze kultury na lata 2009-2014

Kategoria: Ogólne

By: Marek Góźdź

6 marca 2012 r. zakończył się proces konsultacji społecznych treści Programów dofinansowanych z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014, tj. Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” oraz Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego”.

Z przebiegu procesu konsultacji społecznych przygotowane zostało zestawienie wszystkich uwag zgłoszonych przez uczestników konsultacji społecznych wraz z decyzją i uzasadnieniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Operatora ww. Programów. W celu zapoznania się z materiałami prosimy o pobranie dokumentów zamieszczonych poniżej.
Program „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” – zestawienie uwag
Program „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” – zestawienie uwag