Aktualności

05.10.10 10:17 Wiek: 11 yrs

Zakończenie projektu „Regio Ferrea – renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowej Huty Żelaza w Starachowicach"

Kategoria: Ogólne

mgozdz@mkidn.gov.pl

Dobiega końca realizacja projektu Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach pt. Regio Ferrea – renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowej Huty Żelaza w Starachowicach, który był współfinansowany w ramach priorytetu Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W dniu 8 października 2010 r. w siedzibie Muzeum odbędzie się uroczyste zakończenie projektu

W ramach Projektu wykonane zostały następujące prace:

* Utworzenie pomostu widokowego na poziomie zasypu Wielkiego Pieca

* Remont klatki schodowej oraz budowa windy osobowej

* Rewitalizacja budynku hali spustowej wraz z przystosowaniem jej do funkcji amfiteatralnej

* Renowacja budynku wieży ciśnień oraz adaptacja jej na potrzeby wystawiennicze

* Remont elewacji budynku maszyny wiatrowej

* Remont budynku Filtrów Theisena

* Wykonanie instalacji ciepłowniczej w budynku administracyjnym

* Wykonanie ścieżek i alejek spacerowych oraz oświetlenia zewnętrznego obiektu

* Rewitalizacja budynku maszynowni

* Budowa tarasów widokowych na murze oporowym oraz przy estakadzie kolejowej * Wzniesienie budynku recepcji

* Remont instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz ciepłowniczej wraz z przyłączami do poszczególnych budynków * Remont elewacji Hali Lejniczej oraz montaż klimatyzacji wewnątrz budynku

* Remont ogrodzenia zewnętrznego

* Stworzenie multimedialnej wystawy paleontologicznej połączonej z wyeksponowaniem zabytkowych kotłów parowych oraz klimatyzacją budynku dawnej kotłowni  

 

Więcej informacji:  

http://www.ekomuzeum.pl/