Aktualności

25.01.12 13:31 Wiek: 10 yrs

Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich

Kategoria: Ogólne

 

Uprzejmie informujemy, że ogłoszona została V edycja ogólnopolskiego Konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych przedsięwzięć dotyczących rozwoju turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej i rewitalizacji oraz projektów w nowej kategorii: miejsce przyjazne dzieciom, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i ze środków innych programów pomocowych, w tym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG.

Nagrody będą przyznawane w następujących kategoriach:

·         rewitalizacja (obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, przestrzeń użytkowa),

·         zabytek,

·         produkt promocyjny (np. wydawnictwo, portal, kampania promocyjna),

·         obiekt turystyczny (np. hotel, restauracja, muzeum, centrum kongresowe),

·         turystyka aktywna (np. ścieżki rowerowe, szlaki wodne, szlaki turystyczne, parki rekreacyjne, obiekty sportowo – rekreacyjne),

·         turystyka transgraniczna  i międzynarodowa,

·         miejsce przyjazne dzieciom.

Termin składania zgłoszeń upływa 2 lutego 2012 r.

Główną nagrodą w Konkursie jest statuetka „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”, tablica pamiątkowa oraz dyplom, a także konkretne działania promocyjne. Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni podczas V Forum Funduszy Europejskich w dniach 10-12 maja 2012 r.

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz inne potrzebne dokumenty i informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ w zakładce „Działania Promocyjne”.