Aktualności

04.11.10 15:44 Wiek: 11 yrs

Nowa trasa turystyczna na Zamku w Malborku

Kategoria: Ogólne

 

Dobiegły końca prace adaptacyjno-konserwatorskie mające na celu otwarcie dla zwiedzających nowej trasy turystycznej obejmującej Zespół Rezydencjonalny Wielkich Mistrzów na Zamku Średnim – Pałac Wielkich Mistrzów wraz ze skrzydłem zachodnim.

Wielki Refektarz Fot. B.L. Okońscy

Kaplica Fot. B.L. Okońscy

Piwnice Fot. B.L. Okońscy

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 2,6 mln euro ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W latach 2006-2010 możliwe było przeprowadzenie serii robót, które miały na celu zachowanie w jak najlepszej kondycji zespołu architektonicznego oraz stopniowe przywracanie dotychczas niedostępnych wnętrz do stanu użytkowego. Dzięki wykonanym pracom zmieniona zostanie organizacja ruchu turystycznego na zamku i stworzona nowa trasa turystyczna w Skrzydle Zachodnim, które wraz z Pałacem Wielkich Mistrzów, kaplicą pałacową i Wielkim Refektarzem należą do najcenniejszych elementów całego zespołu zamkowego.  

W ramach projektu przeprowadzono kompleksowe prace renowacyjno-konserwatorskie m.in. w Pałacu Wielkich Mistrzów, Zespole Pomieszczeń Wielkiego Refektarza (wyremontowana pow. 1347 m2), zespole piwnic (wyremontowana  pow.  927 m2), strychach (nowo  udostępniona  pow.  846  m2).

W dniu 26 listopada 2010 r. na Zamku w Malborku odbędzie się uroczysta konferencja podsumowująca projekt, w której udział wezmą przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ambasady Królestwa Norwegii w Polsce. W trakcie spotkania Pan Mariusz Mierzwiński, Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku, zaprezentuje rezultaty przeprowadzonych prac konserwatorskich.

Więcej informacji:

www.zamek.malbork.pl