Aktualności

17.01.11 09:32 Wiek: 11 yrs

III edycja konkursu Eurolider

Kategoria: Ogólne

 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło III edycję konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego EUROLIDER, która ma na celu wyróżnienie osób, które z pomocą środków europejskich aktywnie angażują się na rzecz rozwoju lokalnego i aktywizacji lokalnej społeczności.


Do Konkursu mogą być zgłaszane osoby, które przyczyniły się do powstania i realizacji projektów, pod warunkiem, że projekty te uzyskały dofinansowanie z Funduszy Europejskich (tzn. zawarto umowę o ich dofinansowanie).

Formularz zgłoszeniowy należy wysłać do 18 lutego 2011 r. Należy jednak pamiętać, że decyduje data wpływu do kancelarii Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi podczas IV Forum Funduszy Europejskich, które odbędzie się 5 maja 2011 r. w Warszawie.

Szczegółowe informacje dot. konkursy znajdują się pod poniższym linkiem:

www.mrr.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2007_2013/Strony/konkurs_o_nagrode_Ministra_Rozwoju_Regionalnego_EUROLIDER_2011.aspx

Zapraszamy do udziału!