Aktualności

30.05.12 09:56 Wiek: 9 yrs

Eurolider w sektorze kultury

Kategoria: Ogólne

 

Konkurs „Eurolider” jest przedsięwzięciem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, którego celem jest promowanie aktywności w zdobywaniu funduszy europejskich poprzez wyróżnienie osób, które swoją działalnością i zaangażowaniem przyczyniły się do rozwoju społeczeństwa lokalnego i regionalnego.

W tegorocznej edycji kapituła nominowała siedem osób, wśród których wyróżniła trzy. Jedną z wyróżnionych została pani Lidia Kozieł-Siudut, kierownik Zespołu ds. Pozyskiwania Funduszy w Muzeum Narodowym w Krakowie. Laureatka zrealizowała dotychczas 5 projektów na łączna sumę 71 mln złotych. Część tych środków pochodziła z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG, z których został sfinansowany projekt pn. „Remont i modernizacja Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w krakowskich Sukiennicach”, w wyniku którego został przeprowadzony gruntowny remont i modernizacja Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, zabytku wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Serdecznie gratulujemy.