Aktualności

03.11.10 15:23 Wiek: 11 yrs

Cerkwie w Szczebrzeszynie i Dołhobyczowie przywrócone do świetności

Kategoria: Ogólne

 

Zakończony latem remont dwóch prawosławnych cerkwi w Szczebrzeszynie i Dołhobyczowie przywrócił na mapie Wschodniej Polski obiekty sakralne, które stanowią świadectwo bogactwa i trwałości dziedzictwa kultury prawosławnej.

Fot. Grzegorz Szwed

Fot. Grzegorz Szwed

Fot. Grzegorz Szwed

Cerkiew Zaśnięcia NMP w mieście Szczebrzeszynie jest najstarszym obiektem sakralnym należącym do polskiego Kościoła prawosławnego. XVI-wieczna budowla zawiera unikatowe XVII i XIX- wieczne freski, których stopień degradacji był bardzo znaczny.

Renowacja zabytkowych cerkwi została zrealizowana dzięki środkom Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, które zostały przekazane na realizację projektu w wysokości ponad 1,5 mln euro.  

Zakres prac w zrujnowanych i od dekad nieużytkowanych obiektach sakralnych zakładał:
- przeprowadzenie kompleksowego remontu wnętrz,
- rekonstrukcję ikonostasu,
- odsłonięcie i konserwację XVII i XIX wiecznych malowideł ściennych w cerkwi w Szczebrzeszynie,
- odtworzenie ogrodzeń

Więcej informacji:

www.lublin.cerkiew.pl