Wyniki II naboru wniosków dla Priorytetu 3 MF EOG oraz NMF

25 lipca 2007 r. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyło się posiedzenie Zespołu - Komitetu Sterującego dla priorytetu Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Członkowie Zespołu - Komitetu Sterującego zatwierdzili listę wniosków rekomendowanych oraz listę wniosków rezerwowych do dofinansowania w ramach priorytetu 3 MF EOG i NMF.

lista_rankingowa.xls

lista rankingowa

lista_rekomendowanych.xls

lista rekomendowana

lista_rezerwowa.xls

lista rezerwowa