I nabór wniosków

1 marca 2006 r. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyło się drugie posiedzenie Zespołu - Komitetu Sterującego dla priorytetu Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Członkowie Zespołu - Komitetu Sterującego zatwierdzili listę wniosków rekomendowanych oraz listę wniosków rezerwowych do dofinansowania w ramach priorytetu 3 MF EOG i NMF.

060310-lista_rankingowa.xls

lista rankingowa

32 K

060310-lista_rekomendowanych.xls

lista rekomendowana

18.0 K

060310-lista_rezerwowa.xls

lista rezerwowa

141 K

060310-lista_wnioskow.xls

lista wniosków, które nie otrzymały wystrczającej ilości punktów

34 K